Club van 50

Zonder sponsoring, op welke manier dan ook, hebben wij als vereniging geen bestaansrecht meer. Wij zijn gebaat bij financiële steun van sponsoren en donaties in welke vorm dan ook. Enerzijds om ‘iets’ extra’s te doen voor onze vereniging of anderzijds onze bestaande activiteiten meer kracht bij te zetten of juist nieuwe activiteiten te ontplooien.

Carnaval bruist nog steeds in Oldenzaal en daar dragen wij als vereniging nog steeds enorm aan bij. Of dit nu carnaval is voor kinderen, senioren of voor mensen met een beperking. Wij als Oelewappers zijn er voor alle doelgroepen. Daarom is een extra financiële steun in de rug zó belangrijk. Voor nu en in de toekomst.

Wordt daarom lid van onze Club van 50! Als blijk van waardering ontvangt u hiervoor een mooi speldje!

U kunt lid worden door tijdens een van onze feesten een raad van 11 lid aan de jas te trekken, hij maakt u dan lid van de club van 50 en zal u het speldje overhandigen.

De leden van de club van 50 (2021-2022):